Coaching

Coaching

Coaching utgår ifrån din situation och dina önskemål. Tillsammans sätter vi ditt mål och gör resan i ett coachingpartnerskap. Genom en kreativ process med kraftfulla frågor, övningar och verktyg når du insikter och får kraft att nå ditt mål. Allt i enlighet med dina värderingar.

En tusenmilafärd börjar alltid med ett steg

Lao-Tse

Upplägg:
Samtal sker förslagsvis varje/varannan vecka. Beräkna 55 minuter för samtalet, samt tid innan och efter samtalet för egen förberedelse. Samtalen sker via telefon/Zoom eller vid fysiskt möte beroende på vad som passar klienten och området bäst och kan variera mellan gångerna.

Hur kommer vi igång?
Välkommen att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal där vi kartlägger vad du står inför. Vi ser vad ett samarbete kan ge dig och hur det kan läggas upp.

Susanna är professionell, ödmjuk, bra på att lyssna och hitta konkreta verktyg för att nå målet