Från stress till Inre Ro

Här är biblioteket där du hittar alla modulerna med:

  • Video på teman
  • Ljudfiler att lyssna på hemma
  • Ljudfiler med inbjudningar att lyssna på i naturen
  • Reflektionsövningar och övningar

Modul 1 – Stresshantering, återhämtning & självreglering

Modul 2 – Naturnärvaro

Modul 3 – Tankar & förhållningssätt

Modul 4 – Hitta kraften – sunt självledarskap


True by You

True by Nature