Modul 2 – Naturnärvaro

Här hittar du videos, ljudfiler, övningar till programmet “Från Stress till Inre Ro”, modul 2. Här tar vi upp naturens läkande kraft, förberedelser inför återhämtning i naturen på egen hand samt ljudfiler att använda i naturen. Jag rekommenderar att du tittar på videosarna innan du går ut.

Naturen bjuder in dig – känn dig välkommen ut, välkommen hem!


Videointroduktioner innan du börjar

Introduktion till naturens kraft


Innan du går ut


Din naturplats


Naturguidningar – ljudfiler & inbjudningar

Ljudfilerna nedan är till för dig att bygga upp din tid i naturen. De är uppdelade i olika kategorier:

  • Stand alone: När du har liten tid men ändå vill få lite hjälp att varva ner i naturen.
  • På väg till naturplats: passar bra att göra när du går till din naturplats.
  • Öppna upp: Öppna upp sinnena innan du går vidare till fördjupningsövningarna.
  • Fördjupning: Efter att du öppnat upp kan du addera en eller flera av fördjupningsövningarna.
  • Avslut: denna övning gör du för att summera och avsluta din vistelse. Din tid för egen reflektion. Tag gärna med papper och penna så att du kan fånga upp det som kommer till dig.

Du kan se längd av varje övning, om den passar för gående, stående, sittande eller liggande samt om du det är några speciella förutsättningar som är bra (väder eller redskap). Vissa övningar är guidade under hela tiden, andra har guidningen i början och du fortsätter på egen hand.

För en vistelse i naturen på en timme rekommenderar jag:

  1. På väg till naturplats
  2. Öppna upp
  3. 1-2 fördjupningar
  4. Avslut

Ljudfiler – Stand Alone

När du har liten tid men ändå vill få lite hjälp att varva ner i naturen.

Grunda i naturen

En grundande inbjudan i naturen med syfte att skapa återhämtning och ge en känsla av att du blir hållen, är nära och samspelar med naturen. Liggande eller sittande. Se till att du kan vara still utan att frysa. Guidning under hela övningen. 15 min.

Slå dig ner – på egen hand

När du är med hjälp av naturen vill stanna upp och varva ner. På promenaden, i trädgården eller i skogsdungen nära dig. Förslagsvis 3-15 minuter.

Inbjudan: Slå dig ner och ta in platsen för en stund. Vad kommer till dig när du stannar upp? Vad lägger du märke till? Vilka sinnesintryck uppskattar du? Ge dig någora minuter och se vad som händer.


Vi utforskar med synsinnet

En guidning där vi tar in omgivningen med synsinnet och blir medvetna om allt som finns omkring oss. Liggande eller sittande. Eventuellt i rörelse med stopp när guidningen är med slutna ögon. 15 min.


Ljudfiler – På väg till naturplats

Perspektiv

En övning du gör under tiden du tar dig till din naturplats. Introduktionen är ståendes och i början, därefeter går du i din egen takt, utan guidning.


Ljudfiler – Öppna upp

Öppna upp

En liggande inbjudan, du kan också sitta om det passar dig bättre. Här har vi ögonen slutna större delen. Guidning hela tiden, 15 minuter.


Ljudfiler – Fördjupning

Rörelse

Inbjudan som passar bra att följa upp med när du har öppnat upp. Kan göras liggandes,sittandes eller gåendes. Guidning i början, därefter utforskar du på egen hand. Föreslagen längd 10 minuter.

Mellanrum

Inbjudan som passar bra att följa upp med när du har öppnat upp. Kan göras liggandes,sittandes eller gåendes. Guidning i början, därefter utforskar du på egen hand. Föreslagen längd 10 minuter.

Mönster

Kan göras liggandes sittandes eller gåendes. Guidning i början, därefter utforskar du på egen hand. Föreslagen längd 10 minuter.

Nära

Kan göras sittandes eller gåendes. Guidning i början, därefter utforskar du på egen hand. Föreslagen längd 10 minuter.

Skapa med naturen

Här kombinerar du rörelse med att vara på en plats. Guidning i början, därefter utforskar du på egen hand. Föreslagen längd 10-30 minuter.

Närkontakt

Här kombinerar du rörelse med att vara på en plats. Guidning i början, därefter utforskar du på egen hand. Föreslagen längd 10-20 minuter.

Barfota

Inbjudan börjar sittandes, därefter gåendes. Guidning i början, därefter utforskar du på egen hand. Föreslagen längd 5-30 minuter, beroende på temperatur. Övningen utförs barfota.

Fråga naturen

Inbjudan kan utföras sittandes, men du väljer själv vad du söker dig till så den inkluderar troligtvis förflyttning.Guidning i början, fortsätt på egen hand. Föreslagen längd 5-20 minuter.


Ljudfiler – Avslut

Inbjudan för att summera och avsluta din vistelse för dagen. Tid för egen reflektion. Tag gärna med papper och penna så att du kan fånga upp det som kommer till dig. Guidning i början, fortsätt på egen hand.