Modul 3: Tankar och förhållningssätt

Här hittar du videos, ljudfiler, övningar till programmet “Från Stress till Inre Ro”, modul 3. Här tar vi upp förhållningssätt till livet, tankefällor, närvaro, acceptans och självmedkänsla.


Närvaro

Reflektionsövning – Närvaro


Acceptans

OBS, I slutet av videon ber jag dig att titta på reflektionsövningen i pdf:en. Detta är en felsägning. Det rätta är att övningen är en ljudfil kring acceptans. Du finner den under videon.

Ljudfil – Acceptans

Lyssna på ljudfilen/meditationen om acceptans och närvaro i nuet.

Syfte: Ta ett steg tillbaka istället för att gå i kamp med något vi inte kan påverka.


Alla våra måsten…

Reflektionsövning – Mina måsten


Våra tankar och tankefällor

Reflektionsövning – Tankefällor


Misslyckande vs. lärande


Självmedkänsla

Tips – Självmedkänsla