Categories
Återhämtning

Parasympatiska systemet

Vårt autonoma nervsystem – alltså det system som inte är viljestyrt utan som agerar automatiskt – består av det parasympatiska och det sympatiska systemet. Generellt sett kan vi säga att när vi är aktiva och är igång, tar in en massa intryck som ska sorteras och processas har vi aktiverat det sympatiska nervsystemet. Det är livsviktigt för att vi ska kunna agera, överleva. När vi är i det sympatiska nervsystemet ökar pulsen, hjärtat pumpar kraftigare, blodcirkulationen omfördelas till de stora muskelgrupperna, blodsockernivån ökar.

Det säger sig självt att det är krävande för kroppen att hela tiden vara aktiv. Vi måste kontinuerligt ta oss över i det parasympatiska systemet för att minska blodtrycket, spänningar i kroppen och samtidigt stimulera matsmältningen, immunsystemet samt få mer av ”må-bra” hormonet oxytocin. Något som inte är möjligt i den sympatiska aktiveringen då kroppen pumpar ut stresshormonet kortisol istället.

Det sägs att det tar 30 min för kroppen att återgå till normal stresshormonhalt efter att vi aktiverat stress systemet. Som sades i början så är dessa system självgående, vi behöver inte göra något för att trigga igång det sympatiska systemet. Vad som är hjälpsamt att veta är att vi aktivt, med en handling, kan lura kroppen in i det lugna, återhämtande parasympatiska systemet. Tex genom beröring (ge kraft åt oxytocin), lugn andning och lugna rörelser. Då förstår kroppen att det inte finns någon fara som hotar längre. Smart va! Har du någon nära dig som behöver en kram idag eller som du kan få en kram av?

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#truebyyousåterhämtningskalender#tankenskraft#personligutveckling

Leave a Reply

Your email address will not be published.