Categories
Återhämtning

Solljus

Idag är vi många som utför vårt arbete hemifrån. Är du en av dem? Har du som rutin att se till att du får de pauser du behöver under dagen. Visst är det lätt att fastna framför datorn när man är inne i ett flow men att se till att vi får in pauser gör oss mer effektiva, och ser till att vi håller hela dagen.

WHO gick i november ut med nya riktlinjer för fysisk aktivitet. Betydelsen av att begränsa långvarigt sittande har blivit allt tydligare, då det i sig är en riskfaktor för ohälsa, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva.

Lägg in en promenad i kalendern, solljuset är så viktigt att få tillgång till nu under vintern.

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#medvetenåterhämtning#mindfulness#truebyyousåterhämtningskalender#personligutveckling#hjärnvila#pauser#fysiskaktivitet