Categories
Återhämtning

Rädsla vs. Trygghet

Att känna oss trygga är en förutsättning för att vi ska kunna få återhämtning. I ett stressat läge, eller i ett läge där vi är styrda av rädsla, prioriterar kroppen andra funktioner. Så det finns ett stort värde att aktivt försätta sig i en känsla av trygghet om vi upplever stress.

I dagsläget matas vi med krisinformation och även om vi kanske inte märker det så kan det påverka oss. Se till att du håller dig uppdaterad med det du behöver känna till för att kunna ta rätt beslut och agera på bästa sätt. Lägg tid och energi på konstruktiva saker, som du kan påverka. Men sätt därefter stopp. Fokusera på det som du kan påverka HÄR och NU. Istället för att oroa dig över saker som kanske kan inträffa.

Om du känner att du har fastnat i en orosspiral, tänk efter vad du kan göra för dig själv just nu, i just denna sekund. Kanske är det att be om tröst, kanske att sluta läsa nyheterna eller att göra något helt annat.

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#truebyyousåterhämtningskalender#tankenskraft#personligutveckling