Företagslösningar

Företags-
lösningar

Kostnaderna såväl som lidandet orsakat av arbetsrelaterad stress ökar oroväckande. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö anger vad arbetsgivaren behöver göra för att undvika stress och ohälsa på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivare behöver se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt enligt föreskrifterna. True by You arbetar med arbetsgivare som vill jobba förebyggande för välmående och som aktivt vill stärka sin personal för att klara det som krävs. Målet är medarbetare som kan tolka sina egna stress-signaler och agera därefter. En individ i balans presterar bättre här och nu och kan ta sig an nya utmaningar på ett bättre sätt.

Awareness is the greatest agent for change

Eckhart Tolle

True By You skräddarsyr lösningar för företag i samarbete med andra aktörer och de kan innehålla:

  • Workshops och längre program i stresshantering och återhämtning för arbetsplatser i grupp
  • Digita stresshanteringsprogram
  • Individuell coaching samt stress och återhämtningscoaching
  • Guidad avspänning i grupp
  • Workshops på temat återhämtning och stress
  • Kartläggning av stressnivån på företaget och behov

JUST NU: Just nu erbjuder True by You ett unikt paket med Papillys digitala stressprogram med parallell individuell coachning från True by You. Läs mer om erbjudandet här. Kontakta Susanna för mer information.

Kontakta mig för att gå igenom era behov och önskemål, diskutera upplägg, samt prisuppgift.

Workplace Reload – i samarbete med Mindbird

Reload för högpresterande medarbetare och arbetsgivare som är mån om sin personals välmående. Ett program som löper över åtta veckor och utförs i grupp på er arbetsplats.

Syfte: Deltagarna får en insikt i hur stress påverkar individen, vilka olika sätt det finns att återhämta sig, finna sitt eget sätt och integrera det i vardagen. Att sätta återhämtning på kartan och att göra det enkelt. Deltagarna får handfasta verktyg för att hantera stress, ta bättre beslut, uppleva mer glädje och på så sätt nå bättre resultat, både på arbetet och privat. Exempel på områden som inkluderas:
– Vad är stress och hur påverkar det kroppen och nervsystemet
– Vilka stressorer finns och hur påverkar det individen
– De olika motivationssystemen
– Vikten av självreglering
– Vikten av återhämtning och kontinuitet och hur man hittar sitt eget sätt
– Andningen och hur den påverkar nervsystemet 
– Våra tankar och förhållningssätt och hur de påverkar oss
– Mindfulness och mindful självmedkänsla

Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar er organisation. Grupprogrammet kan kompletteras med workshops, individuell coaching och stresshantering, digitalt stresshanteringsprogram, samt avspänningsmassage. Hör av er för pris och upplägg.