Categories
Återhämtning

Lagra det goda

Hjärnan väljer att fokusera på hoten, vilket betyder att det är mycket fokus på det negativa. Det är en förutsättning för vår överlevnad men det är synd om det går till överdrift. Det innebär även att vi har väldigt många negativa bilder lagrade i hjärnan, för att vi ska komma ihåg dessa situationer till nästa gång.

För att inte gå igenom livet med överdrivet många negativa bilder är det en god ide att medvetet balansera med det som faktiskt är bra i livet. Hjälpa hjärnan lite på traven att bevara dessa delar. Det tar 30 sekunder för hjärnan att lagra en god, skön händelse eller känsla. Så tänk på något bra du har upplevt i närtid. Fokusera på vad du upplevde och hur det känns i kroppen. Vilken känsla är det som aktiveras. Hur känns det i kroppen? Behåll den känslan i 30 sekunder, så hjärnan fått en möjlighet att komma ihåg den.

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#medvetenåterhämtning#mindfulness#truebyyousåterhämtningskalender#personligutveckling#hjärnvila#tankenskraft

Leave a Reply

Your email address will not be published.