Categories
Återhämtning

Vad är stress?

Stress kan beskrivas som en obalans mellan upplevda krav/belastning och individens resurser. Om vi upplever att vi står inför mer än vi tror oss klara av kommer kroppen at reagera med ett stresspåslag. Detta stresspåslag är livsnödvändigt för vår överlevnad. I naturen löser djuren detta med att agera i stressituationer, slåss, fly eller spela död. När faran är över går de tillbaka till det normala och återhämtar sig. Problemet för oss människor är att vi ofta har svårt att släppa taget och återhämta oss. Vi går omkring med ett förhöjt stressläge konstant då vi blir bombarderade med intryck, upplevda yttre krav och egna önskemål om hur livet borde vara. Det är lätt att vi känner oss otillräckliga eller att vi inte har tid med det som behöver göras. Vi kan även uppleva att andra ställer krav på oss som kanske inte ens finns.

Något som ytterligare försvårar för oss människor, jämfört med djuren, är att vi är utrustade med förmågan att tänka framåt, planera, något få andra djur kan göra i samma utsträckning. Vi går alltså omkring och blir stressade av potentiella hot/krav. Vi stressar upp oss över sådant som kanske aldrig kommer inträffa. Vår förmåga att tänka och se framåt kan bli vår värsta fiende.

För att få en balans i vårt nervsystem krävs det att vi aktivt skapar återhämtning, även för hjärnan. Att vi blir medvetna över vad som triggar vårt stressystem. Så vi kan ta ett aktivt beslut hur vi vill agera. Att vila fysiskt är såklart bra, men det betyder inte per automatik att vår hjärna får vila.

Vet du vad som stressar dig? Att göra en stresskartläggning av situationer i vardagen är en bra start för att ta tag i sin stressituation. Vill du göra en stresskartläggning för din vardag? Hör gärna av dig om du vill få en enkel mall.

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#truebyyousåterhämtningskalender#tankenskraft#personligutveckling#hjärnvila#stresskartläggning