Categories
Återhämtning

Hur återhämtar du dig?

Det finns olika typer av återhämtning. Aktiv och passiv. En passiv återhämtning är att landa i soffan efter en lång arbetsvecka och sträck-kolla favoritserier på Netflix. Att bara vila och slappa på soffan kan vi absolut behöva göra då och då. Att få släppa alla måsten för en stund. Slippa tänka. Bara hänga med. Men den hjälper inte kroppen och hjärnan att återhämta sig så bra.

Medveten återhämtning, även kallad aktiv återhämtning, är skilt från vila. Medveten återhämtning görs i vaket men avspänt läge. Det tränar oss att själva aktivera det parasympatiska nervsystemet. Medveten återhämtning innebär bl.a. att vi ska sträva efter att vara aktiva i vila och avspända i aktivitet.

Exempel på medveten återhämtning är yoga, mindfulness, meditation, andningsövningar, skogsbad. Vilken form av aktiv återhämtning provar du i helgen i helgen?

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#medvetenåterhämtning#mindfulness#truebyyousåterhämtningskalender#personligutveckling#hjärnvila

Categories
Återhämtning

Vad är stress?

Stress kan beskrivas som en obalans mellan upplevda krav/belastning och individens resurser. Om vi upplever att vi står inför mer än vi tror oss klara av kommer kroppen at reagera med ett stresspåslag. Detta stresspåslag är livsnödvändigt för vår överlevnad. I naturen löser djuren detta med att agera i stressituationer, slåss, fly eller spela död. När faran är över går de tillbaka till det normala och återhämtar sig. Problemet för oss människor är att vi ofta har svårt att släppa taget och återhämta oss. Vi går omkring med ett förhöjt stressläge konstant då vi blir bombarderade med intryck, upplevda yttre krav och egna önskemål om hur livet borde vara. Det är lätt att vi känner oss otillräckliga eller att vi inte har tid med det som behöver göras. Vi kan även uppleva att andra ställer krav på oss som kanske inte ens finns.

Något som ytterligare försvårar för oss människor, jämfört med djuren, är att vi är utrustade med förmågan att tänka framåt, planera, något få andra djur kan göra i samma utsträckning. Vi går alltså omkring och blir stressade av potentiella hot/krav. Vi stressar upp oss över sådant som kanske aldrig kommer inträffa. Vår förmåga att tänka och se framåt kan bli vår värsta fiende.

För att få en balans i vårt nervsystem krävs det att vi aktivt skapar återhämtning, även för hjärnan. Att vi blir medvetna över vad som triggar vårt stressystem. Så vi kan ta ett aktivt beslut hur vi vill agera. Att vila fysiskt är såklart bra, men det betyder inte per automatik att vår hjärna får vila.

Vet du vad som stressar dig? Att göra en stresskartläggning av situationer i vardagen är en bra start för att ta tag i sin stressituation. Vill du göra en stresskartläggning för din vardag? Hör gärna av dig om du vill få en enkel mall.

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#truebyyousåterhämtningskalender#tankenskraft#personligutveckling#hjärnvila#stresskartläggning

Categories
Återhämtning

Parasympatiska systemet

Vårt autonoma nervsystem – alltså det system som inte är viljestyrt utan som agerar automatiskt – består av det parasympatiska och det sympatiska systemet. Generellt sett kan vi säga att när vi är aktiva och är igång, tar in en massa intryck som ska sorteras och processas har vi aktiverat det sympatiska nervsystemet. Det är livsviktigt för att vi ska kunna agera, överleva. När vi är i det sympatiska nervsystemet ökar pulsen, hjärtat pumpar kraftigare, blodcirkulationen omfördelas till de stora muskelgrupperna, blodsockernivån ökar.

Det säger sig självt att det är krävande för kroppen att hela tiden vara aktiv. Vi måste kontinuerligt ta oss över i det parasympatiska systemet för att minska blodtrycket, spänningar i kroppen och samtidigt stimulera matsmältningen, immunsystemet samt få mer av ”må-bra” hormonet oxytocin. Något som inte är möjligt i den sympatiska aktiveringen då kroppen pumpar ut stresshormonet kortisol istället.

Det sägs att det tar 30 min för kroppen att återgå till normal stresshormonhalt efter att vi aktiverat stress systemet. Som sades i början så är dessa system självgående, vi behöver inte göra något för att trigga igång det sympatiska systemet. Vad som är hjälpsamt att veta är att vi aktivt, med en handling, kan lura kroppen in i det lugna, återhämtande parasympatiska systemet. Tex genom beröring (ge kraft åt oxytocin), lugn andning och lugna rörelser. Då förstår kroppen att det inte finns någon fara som hotar längre. Smart va! Har du någon nära dig som behöver en kram idag eller som du kan få en kram av?

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#truebyyousåterhämtningskalender#tankenskraft#personligutveckling

Categories
Återhämtning

Rädsla vs. Trygghet

Att känna oss trygga är en förutsättning för att vi ska kunna få återhämtning. I ett stressat läge, eller i ett läge där vi är styrda av rädsla, prioriterar kroppen andra funktioner. Så det finns ett stort värde att aktivt försätta sig i en känsla av trygghet om vi upplever stress.

I dagsläget matas vi med krisinformation och även om vi kanske inte märker det så kan det påverka oss. Se till att du håller dig uppdaterad med det du behöver känna till för att kunna ta rätt beslut och agera på bästa sätt. Lägg tid och energi på konstruktiva saker, som du kan påverka. Men sätt därefter stopp. Fokusera på det som du kan påverka HÄR och NU. Istället för att oroa dig över saker som kanske kan inträffa.

Om du känner att du har fastnat i en orosspiral, tänk efter vad du kan göra för dig själv just nu, i just denna sekund. Kanske är det att be om tröst, kanske att sluta läsa nyheterna eller att göra något helt annat.

#återhämtning#stresshantering#självledarskap#coaching#truebyyou#truebyyousåterhämtningskalender#tankenskraft#personligutveckling